Dit zijn voor mij wel highlights uit mijn bestuurlijke werk

burgemeester

 

Gemeente op de kaart, authentiek en zelfbewust

De gemeente Midden-Delfland staat goed op de kaart als gemeente die zelfbewust en met authenticiteit zich dé groene long van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag mag noemen. Dat bereiken, vraagt een lange adem. Dat vraagt doorzetten en je kwetsbaar durven opstellen. Met een ruim gedragen gebiedsvisie en Cittaslow als inspiratiebron werd Midden-Delfland in alle bijzonderheid gewaardeerd en erkend.

Kringlooplandbouw, dé toekomst

De landbouw was beeldbepalend in het gebied. Deze ging ook mee als betrokken partner in de duurzame ontwikkeling van de gemeente. Met kringlooplandbouw die vandaag nog de enige kans blijkt te zijn voor de duurzame ontwikkeling van Nederland. Als burgemeester positioneerde ik Midden-Delfland steeds in het hart van de bestuurlijke aandacht. Op alle bestuurlijke niveaus. Met een mooi succes uiteindelijk; de aanwijzing tot 1e bijzonder provinciaal landschap van Nederland op basis van de Wet Natuurbescherming.

Buurtveiligbus, politiebureau op wielen

Als te weinig politiecapaciteit de werkelijkheid is, hoe kun je toch het gevoel van veiligheid verhogen? Deze vraag leidde tot de ontwikkeling van de buurtveiligbus. Een creatieve samenwerking van brandweer, politie en gemeente leidde tot een soort politiebureau op wielen. Op gezette tijden komt deze de wijk in, waar de inwoner bij de wijkagent terecht kan voor het delen van zorgen over veiligheid en vele andere zaken.

Burgemeester zijn, van de samenleving

Voor de inwoner ben je het gezicht van het gemeentehuis, voor het gemeentehuis de spreekbuis van de gevoelens uit de samenleving. Dat blijft altijd het zoeken naar de optimale verbinding. Dat is niet altijd gemakkelijk. Geen rol spelen, maar authentiek blijven en betrokken bij wat er speelt en meedraaien in de samenleving is wel het advies.

vicevoorzitter Cittaslow International

 

In 2008 kwam Midden-Delfland bij deze internationale beweging. Gemeenten die kwaliteit van leven hoog in het vaandel hebben, bewust zijn van authentieke waarden en daarmee hun gemeenten verder ontwikkelen.

 

Als 1e vicevoorzitter en coördinator heb ik vanaf 2010 het Nederlandse netwerk opgebouwd, de Europese Groepering voor territoriale Samenwerking Cittaslow opgericht en heb vele internationale netwerken mee helpen ontwikkelen. Nu heeft het netwerk 287 gemeenten in 33 landen. Sinds december 2023 ben ik ambassadeur van Cittaslow Nederland.

 

diverse talen

Het spreken van diverse talen, waaronder Italiaans is bij het werken in de internationale context goed van pas gekomen. Pools leer ik nu om medewerkers van de boeketterie van Floriette goed te kunnen begrijpen.

 

leiden  internationale vergaderingen

Het leiden van internationale congressen met diverse sprekers uit de wereld is intensief, maar ook leuk om te doen met parate kennis van zaken en beschikbaarheid van internationaal vocabulaire.

bestuurder veiligheidsregio

 

Ik ben lid van het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio geweest. Als portefeuillehouder financiën van de Hulpverleningsregio Haaglanden heb ik de ontwikkeling van de Veiligheidsregio in alle facetten meegemaakt.

Ook de forse besparingsoperatie en de investeringen in de toekomstbestendigheid van de VRH heb ik 15 jaar tot mijn verantwoordelijkheid gehad.

In mijn rol heb ik ook jarenlang het overleg gevoerd met de vakbonden en het georganiseerd overleg. Altijd in goede harmonie.

Naast de financiële aangelegenheden heb ik ook lange tijd deelgenomen aan de bestuurlijke stuurgroep Centrale Meldkamer en de Stuurgroep Coördinatie Overstromingen Randstad.

Bij alles wat ik bestuurlijk mocht doen stond bij mij de praktische kant centraal. Weten wat we moeten doen, werkt wat hebben afgesproken en gaan we er op vooruit?